Indiana Harbor Belt NW2 #8730

Indiana Harbor Belt SD38-2 #3861 Indiana Harbor Belt is a member of ASLRRA

Indiana Harbor Belt Transfer Caboose

Indiana Harbor Belt GP40-2 #4017

Indiana Harbor Belt SW1500 #9203

Indiana Harbor Belt Coil Steel Car

Indiana Harbor Belt SW1500 #9213