Metra F40PH #103

Metra BNSF car #761

Metra F40PH #147

Metra BNSF car #754

Metra car #7452

Metra F59PH #97

Metra BNSF car #748

Metra  MP36PH #425 honoring retiring CEO Don Orseno

Metra car #7476

Metra BNSF car #780

Metra E8 #518

Metra Operation North Pole F40PH #125

Metra cab car #8423