Wheeling & Lake Erie SD40 #6310

Wheeling & Lake Erie GP35 #107 AC&Y heritage

Wheeling & Lake Erie GP35 #2655

Wheeling & Lake Erie GP35-3 #101 P&WV heritage

Wheeling & Lake Erie GP35-3 #3073

Wheeling & Lake Erie GP35-3 #102 Operation Lifesaver engine

Wheeling & Lake Erie GP35 #2662

Wheeling & Lake Erie GP35 #200 Ohio Bicentennial